Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STUDENTSKÝ PARLAMENT „EMILA FRÍDY“

Cesta: Titulní stránka > Studentský parlament
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Studentský parlament „Emila Frídy“

Kdo jsme?

Nezávislá školní organizace, která byla založena ve školním roce 2018/2019 a je složena výhradně z řad studentů. Naším hlavním cílem je zlepšení našeho pobytu na škole a rozvoj našich zájmů či zálib.

Struktura „SPEFu”

Z každé třídy se zvolí jeden až dva zástupci (= Zastupitelé). Poté se konají volby, při kterých Zastupitelé zvolí Předsedu a Radu SPEFu, ta má 6 členů (a abychom byli opravdu světoví, a aby naše volby byli na úrovni, máme i vlastní volební urnu!).

Úspěchy a současné projekty

V současné době plánujeme mnoho projektů. Mezi ty přední patří založení studentského časopisu, na kterém se mohou podílet studenti z celé školy. Dále pak zlepšení úrovně třídění odpadků. Chtěli bychom opatřit více odpadkových košů a celkově zpřehlednit třídění. Naším dalším projektem, který je především pro milovníky sportu a soutěží, jsou mezitřídní turnaje na konci školního roku. Tato akce se na naší škole již v minulosti objevila, ale bohužel byla zrušena, a proto bychom ji chtěli v rámci SPEFu obnovit. A v neposlední řadě bychom chtěli pořádat různé přednášky i akce (jako například výše uvedený sportovní turnaj). Přednášky mohou být jak od slavných osobností, tak klidně i od studentů či profesorů (ať už z naší školy nebo z daleka).

Kontakt:

E-mail: spef@gym-kt.cz

FB: https://www.facebook.com/SPEF-Studentsk%C3%BD-parlament-GYMKT-1534500166693899/

Časopis: https://drive.google.com/drive/folders/18ebDmeL3DVP50h2TO0tn9FX33sRr_XmG?usp=sharing 

Časté dotazy: Proč zrovna SPEF?

Protože SPEF čili Studentský parlament Emila Frídy se vyslovuje lépe než SPJV (Studentský parlament Jaroslava Vrchlického 😉).