Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - INFORMACE

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přijímací řízení - informace

Gymnázium v Klatovech otevře ve školním roce 2024/2025 opět

  • jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd (30 žáků)
  • jednu třídu šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd (30 žáků)
  • dvě třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd (60 žáků)
Studium na gymnáziu je určeno především těm, kteří zamýšlejí v budoucnu studovat na vysoké škole (systém volitelných předmětů umožní přípravu na školy humanitního, technického, přírodovědného nebo jiného zaměření).

Přijímací řízení do prvních ročníků využije jednak prospěchu dosaženého na ZŠ a jednak výsledku přijímacích testů z matematiky a českého jazyka centrálně dodaných Cermatem.

Procentuální váha výsledku testů je 90 % a váha prospěchu na ZŠ 10 %.

Testy proběhnou 12. 4. a 15. 4. 2024 pro čtyřleté studium a 16. 4. a 17. 4. 2024 pro studium šestileté a osmileté. Podle návrhu nového zákona bude moci uchazeč podávat přihlášku na tři školy a bude konat přijímací zkoušku dvakrát. Na každé z vybraných škol se počítá lepší výsledek.


Přihlášky ke studiu je nutno podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024. Gymnázium v Klatovech nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce.

 

Podrobnější informace o přihlašování a konání přijímacích zkoušek budou podány na Dnu otevřených dveří.

Kódy oborů pro přihlášku

 Osmileté studium:  79-41-K/81
 Šestileté studium:  79-41-K/61
 Čtyřleté studium:  79-41-K/41
 IZO školy:  000 076 996

S dotazy ke studiu na Gymnáziu v Klatovech a k přijímacímu řízení se obracejte na vedení školy
Tel.: 376 310 847 (376 313 092, 376 315 245), mail: vvogeltanz@gym-kt.cz

 Jak podávat přihlášky - informace na webu prihlaskynastredni.cz 

Informace pro rodiče

Nejčastější dotazy 

Harmonogram přijímacího řízení 

Kompletní informace a materiály na stránkách MŠMT 

Další informace:

Testová zadání k procvičování: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Další informace k testům naleznete na stránkách cermat.cz zde: https://prijimacky.cermat.cz/

Aplikaci (zdarma) k procvičování testů a úloh naleznete na adrese procvicprijimacky.cermat.cz.

 

Platná pro 1. kolo přijímacího řízení roce 2024 (formát pdf).
Shrnutí toho, co již bylo oznámeno.
Tento školní rok dochází v k digitalizaci přijímacího řízení. Mezi žáky, rodiči i školami je stále mnoho nejasností. Situaci podrobně sledujeme. Pokud nám zanecháte svůj e-mail, budeme Vám zasílat pro Vás zásadní informace.
Ke studiu všech oborů na naší škole se nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, dle vyhlášky č. 211/2010 Sb.