Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - INFORMACE

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přijímací řízení - informace


Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Druhá škola také automaticky dostane výsledky.

Uchazečům, kteří nebudou přijati z důvodu naplnění kapacity oboru, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, proti kterému se nelze odvolat. Budete mít však možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle poučení, které vám bude k rozhodnutí přiloženo. V případě uvolnění kapacity oboru budou přijímáni další uchazeči podle výsledného pořadí.

Zápisový lístek lze uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. To uchazeč předloží ve škole, kam odevzdal zápisový lístek. Ta mu jej vydá k odevzdání na druhou školu. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Václav Vogeltanz, ředitel školy
20. 5. 2020

Rodičům účastníků přípravných kurzů k přijímacím zkouškám budeme v sekretariátu školy v druhé polovině června vracet poměrnou část ze zaplacené ceny kurzů.

Gymnázium v Klatovech otevře ve školním roce 2020/2021 opět

  • jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd  (25 žáků)
  • jednu třídu šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd  (25 žáků)
  • dvě třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd (50 žáků)

Studium na gymnáziu je určeno především těm, kdo zamýšlejí v budoucnu studovat na vysoké škole (systém volitelných předmětů umožní přípravu na školy humanitního, technického, přírodovědného nebo jiného zaměření).

Přijímací řízení do prvních ročníků využije jednak prospěchu dosaženého na ZŠ v posledních třech pololetích a jednak výsledku testů z matematiky a českého jazyka centrálně dodaných Cermatem.

Procentuální váha výsledku testů bude 67 % u čtyřletého studia, 70 % u šestiletého studia a 90 % u osmiletého studia.

Kódy studia:

osmileté studium 79-41-K/81
šestileté studium 79-41-K/61
čtyřleté studium 79-41-K/41 

Další informace:

Testová zadání k procvičování: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 

S dotazy ke studiu na Gymnáziu v Klatovech a k přijímacímu řízení se obracejte na vedení školy
Tel.: 376 310 847  (376 313 092, 376 315 245), mail: vvogeltanz@gym-kt.cz

Další informace naleznete  na stránkách cermat.cz zde: https://prijimacky.cermat.cz/

Platná pro 1. kolo přijímacího řízení roce 2020 (formát pdf), aktualizované termíny přijímacích zkoušek
Termíny přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium.
Na co se nejčastěji ptáte ohledně přijímacího řízení ...
Pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ