Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - INFORMACE

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přijímací řízení - informace

Gymnázium v Klatovech otevře ve školním roce 2023/2024 opět

  • jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd (30 žáků)
  • jednu třídu šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd (30 žáků)
  • dvě třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd (60 žáků)

Studium na gymnáziu je určeno především těm, kteří zamýšlejí v budoucnu studovat na vysoké škole (systém volitelných předmětů umožní přípravu na školy humanitního, technického, přírodovědného nebo jiného zaměření).

Přijímací řízení do prvních ročníků využije jednak prospěchu dosaženého na ZŠ a jednak výsledku přijímacích testů z matematiky a českého jazyka centrálně dodaných Cermatem.

Procentuální váha výsledku testů je 90 % a váha prospěchu na ZŠ 10 %.

Testy proběhnou 13. 4. a 14. 4. 2023 pro čtyřleté studium a 17. 4. a 18. 4. 2023 pro studium šestileté a osmileté.

Uchazeč může podávat přihlášku na dvě školy a má možnost konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol, přičemž se na obou školách počítá lepší výsledek.

Přihlášky ke studiu na platném formuláři odevzdají uchazeči řediteli Gymnázia do 1. 3. 2023.
Gymnázium v Klatovech nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce. 

Kódy oborů pro přihlášku

 Osmileté studium:  79-41-K/81
 Šestileté studium:  79-41-K/61
 Čtyřleté studium:  79-41-K/41

Pokud budete vyplňovat elektronickou přihlášku v systému Bakaláři, je nutné uvést IZO školy: 000 076 996

S dotazy ke studiu na Gymnáziu v Klatovech a k přijímacímu řízení se obracejte na vedení školy
Tel.: 376 310 847 (376 313 092, 376 315 245), mail: vvogeltanz@gym-kt.cz

Další informace:

Testová zadání k procvičování: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Další informace naleznete na stránkách cermat.cz zde: https://prijimacky.cermat.cz/

Aplikaci (zdarma) k procvičování testů a úloh naleznete na adrese procvicprijimacky.cermat.cz.

Tiskopis přihlášky a pokyny pro vyplnění jsou k dispozici na adrese https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

 

Ke studiu všech oborů na naší škole se nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, dle vyhlášky č. 211/2010 Sb.