Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - INFORMACE

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přijímací řízení - informace

Gymnázium v Klatovech otevře ve školním roce 2021/2022 opět

  • jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd (30 žáků) – kód 79-41-K/81
  • jednu třídu šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd (30 žáků) – kód 79-41-K/61
  • dvě třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd (60 žáků) – kód 79-41-K/41

Studium na gymnáziu je určeno především těm, kdo zamýšlejí v budoucnu studovat na vysoké škole (systém volitelných předmětů umožní přípravu na školy humanitního, technického, přírodovědného nebo jiného zaměření).

Přijímací řízení do prvních ročníků využije jednak prospěchu dosaženého na ZŠ a jednak výsledku přijímacích testů z matematiky a českého jazyka centrálně dodaných Cermatem.

Termíny přijímacích zkoušek jsou 3. 5. a 4. 5. 2021 pro uchazeče z 9. tříd, pro uchazeče z 5. a 7. tříd 5. 5. a 6. 5. 2021.

Náhradní termíny: 2. 6. + 3. 6.

Uchazeč může podávat přihlášku na dvě školy. Informace jsou také na https://prijimacky.cermat.cz/ (včetně ukázek testů).

Váha prospěchu a přijímacích testů – viz kritéria níže.

Gymnázium nabízí zájemcům přípravné kurzy k testům z matematiky i českého jazyka. Další informace zde...

Z důvodů současné epidemiologické situace tento rok nenabízíme uchazečům z 5. a 7. tříd konání přijímací zkoušky nanečisto.

Přihlášky ke studiu na platném formuláři odevzdají uchazeči řediteli Gymnázia do 1. 3. 2021. Gymnázium v Klatovech nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce.

Další informace:

Testová zadání k procvičování: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

S dotazy ke studiu na Gymnáziu v Klatovech a k přijímacímu řízení se obracejte na vedení školy
Tel.: 376 310 847 (376 313 092, 376 315 245), mail: vvogeltanz@gym-kt.cz

Další informace naleznete na stránkách cermat.cz zde: https://prijimacky.cermat.cz/

Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří proběhl online formou 8. 12. 2020 – podívejte se zde.

 

Změna termínů konání zkoušek
Platná pro 1. kolo přijímacího řízení roce 2021 (formát pdf). Aktualizace k 11. 3. 2021
Přihlášky (potvrzené ZŠ) se odevzdávají na sekretariát školy do 16. 6. 2021.