Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - INFORMACE

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přijímací řízení - informace

Gymnázium v Klatovech otevře ve školním roce 2022/2023 opět

  • jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd (30 žáků),
  • jednu třídu šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd (30 žáků),
  • dvě třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd (60 žáků).

Studium na gymnáziu je určeno především těm, kteří zamýšlejí v budoucnu studovat na vysoké škole (systém volitelných předmětů umožní přípravu na školy humanitního, technického, přírodovědného nebo jiného zaměření).

Přijímací řízení do prvních ročníků využije jednak prospěchu dosaženého na ZŠ a jednak výsledku přijímacích testů z matematiky a českého jazyka centrálně dodaných Cermatem.

Procentuální váha výsledku testů je 90 % a váha prospěchu na ZŠ 10 %.

Testy proběhnou 12. 4. a 13. 4. 2022 pro čtyřleté studium a 19. 4. a 20. 4. 2022 pro studium šestileté a osmileté.

Uchazeč může podávat přihlášku na dvě školy a má možnost konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol, přičemž se na obou školách počítá lepší výsledek. Informace jsou také na https://prijimacky.cermat.cz/ (včetně ukázek testů).

Přihlášky ke studiu na platném formuláři odevzdají uchazeči řediteli Gymnázia do 1. 3. 2022. Gymnázium v Klatovech nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce.

Další informace:

Testová zadání k procvičování: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

S dotazy ke studiu na Gymnáziu v Klatovech a k přijímacímu řízení se obracejte na vedení školy
Tel.: 376 310 847 (376 313 092, 376 315 245), mail: vvogeltanz@gym-kt.cz

Další informace naleznete na stránkách cermat.cz zde: https://prijimacky.cermat.cz/

Den otevřených dveří 

Sledujte Den otevřených dveří (online formou) 7. 12. 2021 od 16:00 hod.

Informace k online vysílání a další aktualizované informace

 

Platná pro 1. kolo přijímacího řízení roce 2022 (formát pdf).
Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech nabízí také v tomto školním roce přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium.
Nyní stojíte před rozhodnutím, zda se má Vaše dítě pokusit o přijetí ze 7. třídy. Rádi bychom Vám pomohli několika důležitými informacemi.