Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - INFORMACE

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přijímací řízení - informace

Gymnázium v Klatovech otevře ve školním roce 2021/2022 opět

  • jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd (30 žáků)
  • jednu třídu šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd (30 žáků)
  • dvě třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd (60 žáků)

Studium na gymnáziu je určeno především těm, kdo zamýšlejí v budoucnu studovat na vysoké škole (systém volitelných předmětů umožní přípravu na školy humanitního, technického, přírodovědného nebo jiného zaměření).

Přijímací řízení do prvních ročníků využije jednak prospěchu dosaženého na ZŠ a jednak výsledku přijímacích testů z matematiky a českého jazyka centrálně dodaných Cermatem.

Procentuální váha výsledku testů a váha prospěchu na ZŠ bude z důvodu mimořádné situace upřesněna později na webových stránkách školy. Testy proběhnou na všech středních školách v ČR 12. 4. a 13. 4. 2021 pro čtyřleté studium a 14. 4. a 15. 4. 2021 pro studium šestileté a osmileté. Uchazeč může podávat přihlášku na dvě školy a má možnost konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol, přičemž se počítá lepší výsledek. Informace jsou také na www.cermat.cz (včetně ukázek testů).

Gymnázium nabídne zájemcům přípravné kurzy k testům z matematiky i českého jazyka, bude-li to z hlediska aktuální epidemiologické situace možné. Termín podání přihlášky k těmto kurzům bude zveřejněn na stránkách školy, kurzy by začaly v lednu pro žáky 9. tříd a v únoru pro žáky 5. a 7. tříd. Přihláška bude ke stažení na našich webových stránkách v sekci přijímací řízení.

Kromě toho nabídneme uchazečům z 5. a 7. tříd zdarma konání přijímací zkoušky nanečisto, bude-li to z hlediska epidemiologické situace možné. Tyto zkoušky se konají za podmínek stejných jako při skutečných testech. Termín a přihlášky budou na našich webových stránkách.

Přihlášky ke studiu na platném formuláři odevzdají uchazeči řediteli Gymnázia do 1. 3. 2021. Gymnázium v Klatovech nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce.

Další informace:

Testová zadání k procvičování: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

S dotazy ke studiu na Gymnáziu v Klatovech a k přijímacímu řízení se obracejte na vedení školy
Tel.: 376 310 847 (376 313 092, 376 315 245), mail: vvogeltanz@gym-kt.cz

Další informace naleznete na stránkách cermat.cz zde: https://prijimacky.cermat.cz/

Den otevřených dveří 

Sledujte Den otevřených dveří (online formou) 8. 12. 2020 od 16:00 hod. Informace k online vysílání a další aktualizované informace lze získat na našich internetových stránkách www.klatovynet.cz/gymkt