Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - INFORMACE

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přijímací řízení - informace

Gymnázium v Klatovech otevře ve školním roce 2020/2021 opět

  • jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd  (25 žáků)
  • jednu třídu šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd  (25 žáků)
  • dvě třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd (50 žáků)

Studium na gymnáziu je určeno především těm, kdo zamýšlejí v budoucnu studovat na vysoké škole (systém volitelných předmětů umožní přípravu na školy humanitního, technického, přírodovědného nebo jiného zaměření).

Přijímací řízení do prvních ročníků využije jednak prospěchu dosaženého na ZŠ v posledních třech pololetích a jednak výsledku testů z matematiky a českého jazyka centrálně dodaných Cermatem.

Procentuální váha výsledku testů bude 67 % u čtyřletého studia, 70 % u šestiletého studia a 90 % u osmiletého studia.

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 

Čtyřleté obory: 

1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020 

Přihláška: 

Uchazeč může podávat přihlášku na 2 školy a má možnost konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol, přičemž se počítá lepší výsledek.

Kódy studia:

osmileté studium 79-41-K/81
šestileté studium 79-41-K/61
čtyřleté studium 79-41-K/41 

Přihlášky ke studiu na platném formuláři: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Formulare_prihlasek/Prihlaska_SS_20192020_denni_edit.pdf

Přihlášky odevzdají uchazeči řediteli Gymnázia do 2. 3. 2020. Gymnázium v Klatovech nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce.

Další informace:

Testová zadání k procvičování: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 

S dotazy ke studiu na Gymnáziu v Klatovech a k přijímacímu řízení se obracejte na vedení školy
Tel.: 376 310 847  (376 313 092, 376 315 245), mail: vvogeltanz@gym-kt.cz

Další informace naleznete  na stránkách cermat.cz zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019

Platná pro 1. kolo přijímacího řízení roce 2020 (formát pdf)
Termíny přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium.
Na co se nejčastěji ptáte ohledně přijímacího řízení ...
Pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ