Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > SOČ - informace, aktuality
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je pravděpodobně nejnáročnější soutěží středoškoláků, neboť jejím cílem je vytvoření vědecké práce nebo didaktické pomůcky. Soutěží se v 18 vědních oborech na minimálně 3 úrovních (fakultativní školní kolo, povinné okresní, krajské a celostátní kolo) formou obhajob před (odbornou) komisí. Seznam soutěžních oborů spolu s oblastmi možného dalšího bádání najdete na oficiálních stránkách www.soc.cz.

Při SOČ se naučíte samostatně pracovat, získávat nové poznatky v oboru, který Vás zajímá. Při obhajobách v rámci SOČ se naučíte svoji práci srozumitelně vysvětlit, diskutovat s porotou.

Aktuality

Úspěch Šárky Bělochové, Davida Tyla a Jana Šindeláře
Elektronická přihláška otevřena od 1. 1. 2019, práce je třeba odevzdat SOČ do 7. 3. 2019
Plzeň 25. 4. 2018
Naši studenti byli opět úspěšní
Přehled vítězů. Gratulujeme.
Všem studentům srdečně blahopřejeme!
Výsledky celostátního kola: 2. místo Lukáš Bešta (biologie), 3. místo Jana Mazánková (zdravotnictví), 14. místo Jana Hrnčířová (chemie)
Jan Kadlec získal 1. místo nejen v okresním a krajském kole SOČ, ale postoupil i do celostátního kola, kde obhájil 8. místo. Studentky Marta Dvořáková a Magdalena Žežulová se umístily na 1. a 2. místě v kraji.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ