Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SDRUŽENÍ RODIČŮ

Cesta: Titulní stránka > O škole > Sdružení rodičů
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Sdružení rodičů

Sdružení rodičů spolupracuje při pořádání různých studentských akcí, a to jednak jejich zaštítěním např. v rámci pořádání maturitních plesů, tak i při další činnosti gymnázia, zejména ve formě finančních příspěvků.

Zápisy, aktuality