Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Cesta: Titulní stránka > Informace o studiu > Výchovné poradenství
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výchovné poradenství

Výchovnou poradkyní Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech je: PaedDr. Ladislava Drnková

Kancelář v 1.patře budovy školy
Konzultační hodiny: středa 9-12

Metodikem prevence je: Mgr. Jiří Morava

Po vzájemné dohodě je možno zvolit i jiný čas. Ke krátkému rozhovoru nebo radě mohou žáci využívat i kteroukoli přestávku ve vyučování. Pro časově náročnější pohovory si žáci osobně nebo rodiče telefonicky dohodnou termín dopředu (telefon gymnázia 376 313 092), adresa e-mailu: ldrnkova@gym-kt.cz a jmorava@gym-kt.cz
Vážení rodiče, přejeme si,aby Vaše dítě chodilo do školy rádo,proto se zaměřujeme nejen na samotnou výuku,ale také na řešení různých problémů života školy.
Nepřijali vás? Nevzdávejte se! Stále ještě máte možnost odvolat se! Text ve formátu pdf.
Přehled zajímavých internetových adres.