Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : UČEBNICE, UČEBNÍ TEXTY

Cesta: Titulní stránka > Informace o studiu > Učebnice, učební texty
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Učebnice, učební texty

Seznam požadovaných učebnic studenti obdrží na začátku školního roku od vyučujících.

Velký důraz je ve škole kladen na elektronickou komunikaci, řada materiálů je studentům poskytována elektronicky.