Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FOTOGALERIE - FOTOKROUZEK

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fotogalerie - fotokrouzek

V říjnu 2018 proběhl první výjezd fotokroužku, tentokrát do Plzně, kde se členové věnovali žánru pouliční fotografie (street photo). Ukázky jejich úlovků si můžete prohlédnout zde. Autory jsou Adéla Vacková, Kristýna Štampachová, David K. Honzík a Jan Rejthar.