Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FOTOGALERIE - ŠKOLA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fotogalerie - škola

Završení projektu rekonstrukce prostor pro výuku technických a přírodovědných předmětů a cizíchjazyků včetně zajištění bezbariérového přístupu.
V letech 2016 a 2017 proběhla celková rekonstrukce vnějších tělovýchovných prostor.
Učebny PU1 a PU2 slouží k výuce informatiky a semináře programování
Učebna P01 slouží k výuce matematiky a informatiky.
Učebna P32 je určena pro výuku cizích jazyků.