Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FOTOGALERIE - KULTURNÍ AKCE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fotogalerie - kulturní akce

Poslední zvonění 30. dubna 2019
Foto: Tomáš Nováček
15. dubna 2016
V prostorách bývalé stáje, nyní krásně zrekonstruované, přispěli ke společné výstavě svými díly. Mimo naši školu vystavovala gymnázia z německého Pasova a Viechtachu a místní základní a mateřská škola a DDM Klatovy. Kolekci našich výtvarných prací jsme obohatili o fotografie školního fotokroužku. Společným tématem všech zúčastněných škol bylo moderní pojetí pohádky.