Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : EDUROAM

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

EDUROAM

Bezdrátová síť eduroam je mezinárodní síť, díky které se můžete bezplatně připojit do internetu všude tam, kde je označení eduroam (nejen u nás na škole, ale také v jiných institucích, které jsou připojené do sítě eduroam a poskytují toto připojení). Seznam organizací připojených do sítě eduroam naleznete zde. Do sítě eduroam se mohou v prostorách naší školy přihlásit i uživatelé z jiných organizací připojených do sítě eduroam pomocí jejich vlastních přihlašovacích údajů, jež užívají v domovské organizaci.

Z důvodů zajištění vysoké bezpečnosti pro přihlášení do sítě eduroam má každý uživatel své vlastní přihlašovací údaje, viz návod níže.

Pro používání eduroam sítě v prostorách naší školy i v prostorách jiných institucí zapojených do této sítě je potřeba dodržovat Roamingovou politiku a pravidla instituce poskytující eduroam připojení.

Pravidla používání sítě eduroam v prostorách naší školy

Používání eduroam sítě v prostorách školy je bezplatné. Provoz eduroam je v naší síti omezen – jsou blokovány webové stránky spadající do níže uvedených kategorií.

Přehled blokovaných hrozeb na www stránkách a blokovaných kategorií www stránek

Blkované bezpečnostní hrozby

 • Anonymizers
 • Malware
 • Phishing & Fraud
 • Botnets
 • Network Errors
 • Spam Sites
 • Compromised
 • Parked Domains

Uvedené bezpečností hrozby vyskytující se na webových stránkách jsou blokovány bezpečnostní bránou.

Blokované kategorie www stránek

 • Games
 • Nudity
 • Pornography/Sexually Explicit
 • Hacking
 • Illegal Drugs
 • Violence
 • Illegal Software
 • Child Abuse Images
 • Criminal Activity
 • Gambling
 • Hate & Intolerance
 • Weapons
 • Peer to Peer

Uvedené kategorie www stránek jsou blokovány bezpečnostní bránou ZYWALL.

Provoz sítě eduroam je logován po dobu 6 měsíců pro případné dohledání nelegální činnosti či jiné činnosti porušující pravidla školy a politiku eduroam.

Připojení zařízení do sítě eduroam

Na většině moderních mobilních zařízeních s OS iOS, iPadOS či Android stačí vyhledat síť nazvanou eduroam.

Následně zadejte:

Přihlašovací jméno: tr_xxxxx@gymkt.cz (gymkt bez pomlčky)

Heslo: stejné, jako pro přihlašování do počítačové sítě školy

Uživatelé ostatních institucí musí pro přihlášení do sítě eduroam použít své vlastní údaje získané v domovské instituci, resp. si mohou stáhnout stáhnout verzi z jejich instituce na adrese https://cat.eduroam.org.

Podrobné postupy pro jednotlivá zařízení naleznete na této adrese:

https://www.eduroam.cz/cs/uzivatel/sw/uvod

Obecné informace připojení:

Identifikátor wi-fi sítě SSID: eduroam

Autentizace: 802.1x (EAP)

Zabezpečení Wi-Fi: WPA2

Šifrování Wi-Fi: AES


 

Kontakty na správce připojení:

Ing. Jaroslav Holeček
správce počítačové sítě
tel.: 376 313 092
e-mail: jholecek@gymkt.cz

Mgr. Pavel Hladký
ICT koordinátor
tel.: 376 313 092
email: phladky@gymkt.cz

Další informace

eduroam je registrovanou ochrannou známkou společnosti TERENA.

Soubor institution.xml ke stažení zde.