Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SAPERE SOUTĚŽ - OKRESNÍ KOLO

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

SAPERE soutěž - okresní kolo

V okresním kole soutěže SAPERE se našemu družstvu II. kategorie podařilo získat 1.místo a postupuje do krajského kola. Družstvo tvořili tito studenti: Michaela Poupová SpB, Marie Jana Matějková SpA a Adam Hosnedl SXA.

V I. kategorii se s těsným rozdílem umístilo na 2.místě družstvo složené ze studentů Z.Klasnové,J.Mertla a Xuan My Le. Během měsíce března proběhne krajské kolo soutěže.