Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEBOR STŘEDNÍCH ŠKOL V LEDNÍM HOKEJI

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přebor středních škol v ledním hokeji

                                                     

Dne 15.3.2016 proběhl v Klatovech přebor středních škol v ledním hokeji. Tým naší školy vybojoval krásné třetí místo.

 

Pangerl Tomáš, Krs Jan, Lorencová Veronika, Kosnar Václav, Prokop David, Sysel Jakub,  Lorenc Petr,

Koranda David,  Lavička Vojtěch, Kozel Martin, Jůda Radek, Plánička Václav,  Pikhart Hynek

fotogalerie