Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Španělština
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch v krajském kole soutěže ve španělském jazyce

Ve čtvrtek 31.3.2016 se v Plzni uskutečnilo krajské kolo soutěže ve španělské jazyce.

V kategorii SŠ I. náš student  Jakub VYROUBAL z kvinty B obsadil 4. místo a studentka oktávy A  Kamila LAVIČKOVÁ v kategorii SŠ II. zvítězila a postupuje de celostátního kola.

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů nejen ve španělštině.