Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SAPERE SOUTĚŽ - KRAJSKÉ KOLO

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

SAPERE soutěž - krajské kolo

 Úspěch našich studentů v krajském kole soutěže SAPERE se po loňském roce znovu opakuje. Družstvo složené ze studentů Michaly Poupové ze SpB, Jany Marie Matějkové ze SpA a Adama Hosnedla z 2.A získalo krásné druhé místo. Blahopřejeme.