Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PREZENTIÁDA 2016

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Prezentiáda 2016

V úterý 12. dubna 2016 se v Plzni konala krajská přehlídka soutěže Prezentiáda. Šest soutěžících z naší školy postoupilo přes školní a nominační kolo až do kola krajského. Předvedli výborné výkony jak v technickém a uměleckém ztvárnění tématu „Co si odnášíme ze školy“ a „Kde domov můj“ za použití programů PowerPoint nebo Prezi, tak zejména v řečnických dovednostech a v týmové spolupráci.

Výsledky soutěže v kategorii středních škol

pořadí

název týmu

škola

členové týmu

1.

VI.

Gymnázium Sušice

Petra Tomášová
Jana Koppová
Karolína Tomaštíková

2.

The Real Difference

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech

Štěpán Košan (Sp-B)
Petr Bouberle (3.A)

3.

Amandla

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech

René Jirmus (3.B)
Karolína Ptáčková (1.B)

4.

Frajeři

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech

Martin Kovanda (1.B)
Vít Přerost (1.B)

5.

FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.Ω

SŠ informatiky a finančních služeb v Plzni

Eliška Rážová
Aneta Koldovská

6.-7.

ANANTO

SZŠ a VOŠ zdravotnická v Plzni

Anita Klasnová
Tomáš Mráz
Anna Oliberiusová

6.-7.

Kapustňáci

SŠ informatiky a finančních služeb v Plzni

David Smolek
Filip Vyskočil
Jiří Hora

8.

Cesta

SŠ informatiky a finančních služeb v Plzni

Marek Tengler
Tomáš Holub

9.

HaMa

Gymnázium Tachov

Kateřina Moravcová
Kamila Všetičková
Eliška Lukejová

10.

paMIMI

SŠ informatiky a finančních služeb v Plzni

Michal Herejt
Pavel Černý
Milan Fiala

11.

Plattoňáci

SPŠ dopravní v Plzni

Veronika Vodrážková
Michal Kilián

Tým The Real Difference obdržel od poroty tzv. divokou kartu, a může být vylosován k účasti na celorepublikovém kole, které se bude konat 21. dubna na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Držme jim palce!

Mgr. David Franta,
školní garant Prezentiády