Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TURNAJ VE VOLEJBALE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Turnaj ve volejbale

Dívky tercie a kvarty ve složení Adriana Slavíková, Kristýna Netalová, Zuzana Johánková, Denisa Náměstková, Klára Marešová, Eliška Bauerová, Mirka Tomšíková vyhrály v úterý 5.4. okresní turnaj s postupem do krajského kola, ve kterém družstvo obsadilo druhé místo.

 

Družstvo chlapců ve složení Jakub Kislinger, Daniel Král, Radek Kohout, Jan Netrval, Jakub Holý, Matouš Oukropec vybojovalo třetí místo v okresním kole.

foto-sportovni akce