Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DEN PLZEŇSKÉHO KRAJE NA NAŠEM GYMNÁZIU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Den Plzeňského kraje na našem gymnáziu

Ve středu 6. dubna 2016 proběhl na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech tradiční projektový den, který byl tentokrát věnován kraji, ve kterém žijeme.

Nad Dnem Plzeňského kraje převzal záštitu hejtman pan Václav Šlajs.

V první části shlédli studenti motivační video o kraji a některé základní informace jako úvod k besedám.

Hlavní část dne byla věnována přednáškám s besedou na celkem 17 témat, pokrývajících hlavní aspekty života v kraji. Studenti si zvolili téma, které je nejvíce zajímá. Podařilo se nám zajistit přednášející, kteří jsou schopni poskytnout zajímavé a hlavně aktuální informace. Jsme rádi, že jsme mohli uvítat náměstka hejtmana PK Jaroslava Bauera a radního Jaroslava Šobra, vedoucí odborů krajského úřadu JUDr. Jaroslavu Havlíčkovou a Ing. Alenu Svobodovou, děkana LF UK v Plzni prof. MUDr. Borise Kreuzberga, děkana Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni doc. RNDr. Miroslava Lávičku, biskupa Plzeňské diecéze Msgre Františka Radkovského a další vzácné hosty - seznam viz ZDE.

Na závěr shlédli žáci nižšího gymnázia divadelní představení, které nacvičili jejich spolužáci z primy pod vedením Mgr. Aleny Písaříkové a žáci vyššího gymnázia koncert vedený Jaroslavem Pletichou.

Seznam hostů projektového dne, seznam besed (ve formátu pdf...)

 
 

Fotogalerie zde…

Video:

 

Reportáž na stránkách Plzeňského kraje zde...