Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SPORTOVNÍ KURZY V ŽINKOVECH - OHLASY STUDENTŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Sportovní kurzy v Žinkovech - ohlasy studentů

Za celý tým bych chtěl říci, že i přes nepřízeň počasí, bolesti svalů a únavu celého těla, byly Žinkovy jedna z nejlepších akcí, ba dokonce si troufám říci, ta nejlepší, kterou jsme během studia na gymnáziu absolvovali. Prokázala se velká pravda, že sport tmelí kolektiv a že strhne každého, i když nejde o sportovce tělem i duší. Od sedmi od rána do večera do devíti běžel sportovní program, kde se mohl vyžít každý. Super kurz! Sportu zdar! (Vít Hránek, kapitán družstva č.1)

Na sportovním kurzu jsme měli možnost vyzkoušet si mnoho netradičních a zajímavých sportů a někdy jsem si sáhli až na dno svých sil. Ukázaly se naše silné i slabé stránky a drobné šrámy, které jsme utržili, ke sportu patří. Nejcennější pro nás byla zkušenost, že pracovat v týmu není vůbec snadné. Počasí nám přálo a většinu času jsme trávili venku. Kurz nás rozhodně obohatil a vrátili jsme se nabiti nabytými zkušenostmi a připraveni lépe na budoucnost. (Helena Králová)

Naše třída byla v květnu na sportovním kurzu v Žinkovech. Měli jsme možnost vyzkoušet si netradiční sportovní hry jako softball, frisbee, intercross nebo házenou, v těchto hrách jsme mezi sebou v družstvech soutěžili v turnajích. Také jsme si zlepšili naše orientační schopnosti při nácviku na orientační běh a následném závodu v orientačním běhu. Z volitelných aktivit jsme si mohli vybírat a věnovat se józe, zumbě, kondičnímu cvičení, posilování nebo si ráno přivstat a jít si zaběhat s panem učitelem do lesa. Ubytovací zařízení bylo velice příjemné a se stravou jsme byli spokojeni. V Žinkovech se nám moc líbilo, vyšlo nám krásné počasí, sblížili jsme se se spolužáky a rádi bychom se vrátili. (Karolína Kolářová)

Za celou septimu A chceme zhodnotit sportovní kurz v Žinkovech jako velmi zdařilý, zábavný a v oblasti sportu motivující a přínosný. Můžeme říci, že tato akce nám velmi pomohla stmelit třídní kolektiv, pomáhali jsme si v těžkých momentech orientačního běhu a v zápalu boje mezi jednotlivými družstvy probudili sportovního ducha. Neobvyklé sportovní aktivity i volnočasový program zanechal hezké zážitky v každém z nás. Závěrem bychom chtěli celým srdcem poděkovat učitelskému sboru, který se s námi probojoval až na samý konec tohoto sportovního a především nezapomenutelného týdne. (Renata Šmídová a Aneta Kožukarová)

Naše třída SpA spolu se třídou SpB zúčastnila sportovně–turistického kurzu v Žinkovech. Ve čtyřech družstvech, do kterých jsme byli rozděleni, jsme si vyzkoušeli různé sporty a pohybové aktivity. Hráli jsem zápasy v házené, frisbee, softballu a nakonec jsem běželi orientační běh a závod zdatnosti. Po dni plném pohybu a sportu, jsme večery trávili společně u táboráku, opékali vuřty a zpívali při kytaře. Za nás za všechny mohu říci, že jsme si pobyt moc užili.(Majda Bohůnková)