Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROFESIONÁLNÍ TRENÉR BASEBALLU NA NAŠÍ ŠKOLE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Profesionální trenér baseballu na naší škole

V pátek 27. května, 2016 měla sekunda A na hřišti školy trénink s profesionálním trenérem baseballu panem Jiřím Šimanem z Plzně. Bývalý hráč a propagátor baseballu přijel hru představit našim studentům. Naši žáci měli tak možnost vyzkoušet si aktivně softball a seznámit se s pravidly a základními herními dovednostmi. Mnozí jsou členy kroužku softballu při naší škole.

Foto z akce