Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DĚJEPISNĚ-ZEMĚPISNÁ EXKURZE 2016

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Dějepisně-zeměpisná exkurze 2016

Ve středu 15. 6. 2016 se třídy tercie A a tercie B zúčastnily dějepisně-zeměpisné exkurze do Plzně a okolí.

Ráno jsme se všichni natěšeni sešli před školou. Autobus nás nejprve vezl směrem na Starý Plzenec. Tam se totiž nachází rotunda sv. Petra a Pavla, kterou jsme si chtěli prohlédnout. Je to jedna z nejstarších dochovaných církevních památek v České repulice. Pochází z 10. století a je to národní kulturní památka.

Poté jsme přejeli přímo do centra Plzně. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, abychom byli rychlejší. Postupovali jsme v prohlídkách proti sobě.

První skupina si prohlédla nejdříve známou dominantu města – Velkou synagogu v ulici sady Pětatřicátníků. Tato synagoga je svou velikostí největší u nás, druhá v Evropě a třetí ve světě. Každý z nás ji zřejmě už někdy spatřil při cestě městem, ale asi málokdo z nás se podíval až dovnitř. A to je škoda. Hned po vstupu nás tento prostor ohromil svou velikostí, nádherou, cítíme pokoru. Měli jsme dost času si vše důkladně vychutnat. Velká synagoga je postavena v novorománském slohu s maurskými prvky. Jedná se o monumentální stavbu se dvěma věžemi a trojlodní dispozicí. Interiér je zdoben krásnou výmalbou s rostlinnými motivy. Během 2. světové války sloužila synagoga jako skladiště, postupně pak chátrala a až po roce 1989 začala její rekonstrukce a byla otevřena i veřejnosti.

Po prohlídce jsme se přesunuli do výrobního závodu plzeňského piva Prazdroj. Zde pro nás byla připravena zajímavá prohlídka celého areálu. Prošli jsme si všechna důležitá místa pro výrobu tohoto oblíbeného nápoje. Zaujal nás model pivovaru z 19. století, varna z 30. let minulého století nebo historické sklepy, kde se dodnes vaří pivo tradiční metodou z dob jeho začátků. Jen té ochutnávky jsme se bohužel nedočkali. Snad příště.

Aneta Černá, Anna Rybárová, tercie B