Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OPAKOVACÍ / PŘÍPRAVNÝ KURS NĚMČINY PRO VEŘEJNOST

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Opakovací / přípravný kurs němčiny pro veřejnost

KURS NĚMČINY PRO VEŘEJNOST ZAHÁJEN. DALŠÍ ZÁJEMCI VÍTÁNI!

Opakovací / přípravný kurs němčiny pro veřejnost se koná ve čtvrtek 17:45 - 19:15 v budově školy v učebně S15 proti hlavnímu vchodu (volební místnost).

Srdečně zve a na další zájemce se těší

Mgr. Michaela Šléglová

Případné dotazy, nejasnosti, nebo i projevení zájmu rovněž mailem: msleglova@gymkt.cz