Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PODZIMNÍ SPORTOVNÍ KURZ 2016 - OHLÉDNUTÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Podzimní sportovní kurz 2016 - ohlédnutí


 

V říjnu 2016 uspořádala komise TV Gymnázia Klatovy další sportovní kurz zaměřený na výchovu ke zdravému způsobu života. Akce je určena pro žáky tercií a kvart a jejím hlavním posláním je rozvíjení pozitivního vztahu k různým pohybovým aktivitám a seznámení se zásadami aktivního životního stylu. Ve dnech 10. – 14. 10. se 37 studentů naší školy zúčastnilo sportovního pobytu na Přimdě. V čistém prostředí CHKO Český les strávili týden naplněný turistikou a hrami v přírodě, kondičním a zdravotním cvičením, plaváním a sportovními hrami. Program byl doplněn o přednášky a besedy s tématikou zdravé výživy a problematikou různých závislostí. I přes ne příliš příznivé počasí byli všichni účastníci velmi spokojeni.

 

  

 

Z ohlasů účastníků :

"Na Přimdě se nám líbilo, protože jsme si užili spoustu legrace a něco nového se naučili. Příští rok bychom chtěli jet opět, protože jsme se naučili hrát množství nových her a poznali spoustu nových kamarádů z ostatních tříd." (Tomáš, Bára, Magda, Honza)

" Na sportovním kurzu na Přimdě mě nejvíce bavil orientační běh a vířivka v bazénu. Nelíbila se mi jen večerka, protože byla moc brzo! Bavily nás všechny sporty i přednášky, hlavně ta o bobrech!" (Anežka)

"Velmi se mi líbila náplň kurzu, byl velmi povedený a určitě bych ho doporučila ostatním studentům. Všichni z kvarty doufáme, že se na jaře pojede na Přimdu ještě jednou!" (Klára)

"Skvělé bylo, že jsme si mohli večer vybírat z volitelných sportů. Plavání se mi líbilo hodně. Nelíbila se mi malá tolerance nepořádku na pokojích." (Kryštof)

"Nejvíce se mi líbil náš kolektiv a sportovní soutěže. Co se mi nelíbilo, byl zákaz návštěv na pokojích po večerce."  (Martin) 

" I když se mi do bazénu zpočátku moc nechtělo, nakonec jsem byla ráda, protože v něm bylo hodně zábavy. Kdybych mohla, tak jedu za rok znova."  (Katka)  

" Bylo to super, nejvíc se nám líbily sportovní hry, krásné prostředí a skvělá parta, která se tu vytvořila!"  (studentky z tercie B)


Fotografie z podzimního kurzu ve fotogalerii