Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VIDEOKLIP + OHLÉDNUTÍ ZA LYŽAŘSKÝM KURZEM TŘÍD 1.A A 1.B

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Videoklip + ohlédnutí za lyžařským kurzem tříd 1.A a 1.B

Nabízíme krátké foto a video ohlédnutí za lyžařským kurzem tříd 1.A a 1.B, jenž se konal 16. – 20.1. na šumavském Špičáku.

Již podle připravených záběrů je jasné, že počasí nám mimořádně přálo a celý týden jsme mohli získávat a zdokonalovat lyžařské dovednosti v perfektních podmínkách.

Poděkování za natočení a zpracování videa patří D. Hladkému z 1.A.
(R. Salvetr)

VideoklipFotogalerie
Více fotografií ve velkém formátu naleznete v naší fotogalerii zde…