Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přehled pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020

Jméno Titul Aprobace Třídnictví E-mail
Bělohoubková Libuše PaedDr. Cj, Hv
 lbelohoubkova@...
Bešta Lukáš Bc.Bi, Ch    lbesta@…
Byrtusová Olga Mgr.Nj, Hv    obyrtusova@…
Boučková Zdeňka Mgr. Cj, Nj
 zbouckova@...
Drnková Ladislava PaedDr. Cj, Zsv
 ldrnkova@...
Dvořák Karel    Mgr. Inf, M
 kdvorak@...
Ekert Richard Mgr. Z, Tv  
 rekert@...
Franta David PhDr., Mgr. Čj, D, La TB   dfranta@…
Geňatová Dagmar Mgr. Aj SpB  dgenatova@...
Görner Tomáš   RNDr., Ph.D.  Bi, Ch 4.A  tgorner@...
Hladký Pavel Mgr. Inf, M
 phladky@...
Hranáčová Zdeňka    PaedDr. Vv
 zhranacova@...
Chobotová Šárka Mgr.  Bi, Ch  SxA    schobotova@...
Chroustová Jana PhDr. Cj, Aj SxB  jchroustova@...
Jarošíková Jitka Mgr. M, Bi TA
 jjarosikova@...
Jílková Vladimíra Mgr. M, F OkA  vjilkova@...
Kadlec Daniel Mgr.Aj, Nj, DPA   dkadlec@…
Kadlec Jaroslav Ing. Inf
 jkadlec@...
Kalivodová Hana Mgr.    hkalivodova@...
Kislinger František
Ch, Bi 3.A  fkislinger@...
Kislingerová Eva RNDr. M, F 4.B  ekislingerova@...
Kohoutová JanaMgr. M, Vv   jkohoutova@...
Končický Vladimír Ing. Inf   vkoncicky@…
Kovandová Markéta Ing.  Ch      mkovandova@…
Königová Alena 
Nj, Čj
 
 akonigova@…
Králová Václava Mgr. Aj    vkralova@…
Kreuzmanová Hana Mgr. Aj, Fj SpA   hkreuzmanova@…
Křišťanová Iva Mgr. Cj, D SA   ikristanova@...
Marešovská Jaroslava Mgr. M, F, Inf    jmaresovska@...
Mecner  Petr Mgr. Bi, Tv    pmecner@...
Morava Jiří Mgr. Šj, Ov 3.B  jmorava@...
Ostrovská Ivana Mgr. Nj, D, Zsv

 iostrovska@...
Palátová Zuzana Ing. Aj, Zsv, Ekn
   zpalatova@...
Panoš Miroslav RNDr. , Ph.D. F, M    mpanos@...
Písaříková Alena    Mgr. Čj, Nj QA  apisarikova@…
Poul SusyIng.Šj  spoul@... 
Protivová Dagmar Mgr. D, Rj    dprotivova@...
Pšajdl Josef Mgr. Z, Tv    jpsajdl@...
Pytlíková Radomíra Mgr. D, Ov OkB  rpytlikova@...
Salvetr Rudolf Mgr. Aj, Nj    rsalvetr@...
Sedláček Roman Mgr. Tv, Ov    rsedlacek@...
Sedláčková Veronika Mgr.  Aj, Hv KA  vsedlackova@…
Skřivan Václav RNDr. M, F 2.A  vskrivan@...
Stýblová Jiřina Mgr. Aj, D    jstyblova@...
Šanda František Mgr. M, F  
 fsanda@...
Šimáčková Vladana Mgr. Tv, Aj 1.B   vsimackova@...
Šlégl Jiří RNDr. Ch, Bi    jslegl@...
Šléglová Michaela Mgr. Nj, Čj 2.B   msleglova@...
Špád Štěpán Mgr. Aj, Cj    sspad@...
Šťastná KristýnaMgr.Vv   kstastna@…
Tremlová Jitka Mgr. Tv, Fj    jtremlova@...
Urbánková Irena Mgr. Aj, Z    iurbankova@...
Vágnerová Kateřina   RNDr.    kvagnerova@... 
Váchová Zdeňka RNDr. Bi, Ch
 zvachova@...
Veselý Josef Mgr. F, M    jvesely@...
Vogeltanz Václav Mgr. Z, Nj
 vvogeltanz@...
Vyoralová Martina Mgr. Ch, M QB  mvyoralova@…
Zdeborová Dana Mgr. Aj, Rj KB  dzdeborova@...

E-mail: za znak @ doplňte gymkt.cz , např. jnovak@gymkt.cz

Centrální e-mail: gymkt@klatovynet.cz

 E-mailový kontakt nelze využívat pro omlouvání nepřítomnosti studenta ve vyučování (pokud není předem domluveno jinak).

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ