Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přehled pedagogických pracovníků ve školním roce 2023/2024

Jméno Titul Aprobace Třídnictví E-mail
Bělohoubková Libuše PaedDr. Cj, Hv
 lbelohoubkova@...
Bešta Lukáš  Mgr. Bi, Ch  V4.B   lbesta@…
Byrtusová Olga  Mgr. Nj, Hv  1.A   obyrtusova@…
Boučková Zdeňka Mgr. Cj, Nj
 zbouckova@...
Čerbová Kristýna  Mgr.    Zsv      kcerbova@...
Drnková Ladislava PaedDr. Cj, Zsv
 ldrnkova@...
Dvořák Karel    Mgr. Inf, M
 kdvorak@...
Ekert Richard Mgr. Z, Tv  
 rekert@...
Farkačová Kateřina Mgr.  Z, Nj     V4.A    kfarkacova@...
Franta David PhDr., Mgr. Čj, D, La V7.B   dfranta@…
Geňatová Dagmar Mgr. Aj, Šj    dgenatova@...
Hladký Pavel Mgr. Inf, M
 phladky@...
Hranáčová Zdeňka    PaedDr. Vv
 zhranacova@...
Chobotová Šárka Mgr.  Bi, Ch       schobotova@...
Chroustová Jana PhDr. Cj, Aj 2.B  jchroustova@...
Jankovcová Anna  Mgr.
V2.A   ajankovcova@...
Jarošíková Jitka Mgr. M, Bi V7.A
 jjarosikova@...
Jílková Vladimíra Mgr. M, F 4.A  vjilkova@...
Kadlec Daniel  Mgr. Aj, Nj, D V5.A   dkadlec@…
Kalivodová Hana  Mgr.  M, F     hkalivodova@...
Kislinger František
Ch, Bi    fkislinger@...
Kislingerová Eva RNDr. M, F V5.B   ekislingerova@...
Kovačová Petra Mgr. M, Aj   pkovacova@...
Kovandová Markéta Ing.  Ch  4.B    mkovandova@…
Králová Václava Mgr. Aj    vkralova@…
Kreuzerová Kateřina    Mgr. Aj, FjV1.A  kkreuzerova@…
Kreuzmanová Hana Mgr. Aj, Fj 3.A   hkreuzmanova@…
Křišťanová Iva Mgr. Cj, D V6.A  ikristanova@...
Mecner  Petr Mgr. Bi, Tv    pmecner@...
Morava Jiří Mgr. Šj, Zsv 3.B  jmorava@...
Ostrovská Ivana Mgr. Nj, D, Zsv

 iostrovska@...
Palátová Zuzana Ing. Aj, Zsv, Ekn
   zpalatova@...
Panoš Miroslav RNDr. , Ph.D.   F, M    mpanos@...
Písaříková Alena    Mgr. Čj, Nj    apisarikova@…
Poulová Susy Ing. Šj    spoul@... 
Protivová Dagmar Mgr. D, Rj V8.A   dprotivova@...
Pšajdl Josef Mgr. Z, Tv    jpsajdl@...
Pytlíková Radomíra Mgr. D, Zsv V6.B  rpytlikova@...
Salvetr Rudolf Mgr. Aj, Nj    rsalvetr@...
Sedláček Roman Mgr. Tv, Zsv    rsedlacek@...
Sedláčková Veronika Mgr.  Aj, Hv 2.A   vsedlackova@…
Skřivan Václav RNDr. M, F    vskrivan@...
Soběhart Karel  Mgr.  M, Inf      ksobehart@…
Stýblová Jiřina Mgr. Aj, D    jstyblova@...
Svatoňová Miloslava Mgr.  Bi, Ch  V3.A    msvatonova@...
Sýkora Petr Mgr.M, F 1.B   psykora@…
Šimáčková Vladana Mgr. Tv, Aj    vsimackova@...
Šlégl Jiří RNDr. Ch, Bi    jslegl@...
Šléglová Michaela Mgr. Nj, Čj    msleglova@...
Špád Štěpán Mgr. Aj, Cj    sspad@...
Šťastná Kristýna Mgr. Vv    kstastna@…
Tremlová Jitka Mgr. Tv, Fj    jtremlova@...
Urbánková Irena Mgr. Aj, Z    iurbankova@...
Vágnerová Kateřina    RNDr.      kvagnerova@... 
Váchová Zdeňka RNDr. Bi, Ch
 zvachova@...
Veselý Josef Mgr. F, M    jvesely@...
Vogeltanz Václav Mgr. Z, Nj
 vvogeltanz@...
Vlčková Simona  Mgr.  Vv     svlckova@...
Vrzal František  Ing.  Inf     fvrzal@...
Vyoralová Martina Mgr. Ch, M V3.B  mvyoralova@…
Zdeborová Dana Mgr. Aj, Rj V8.B  dzdeborova@...

E-mail: za znak @ doplňte gym-kt.cz , např. jnovak@gym-kt.cz

Lze použít i bezpomlčkovou variantu gymkt.cz

Centrální e-mail: gymkt@klatovynet.cz

 E-mailový kontakt nelze využívat pro omlouvání nepřítomnosti studenta ve vyučování (pokud není předem domluveno jinak).