Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH NAŠICH STOLNÍCH TENISTEK

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch našich stolních tenistek

  

 Dne 24.1.2017 proběhl v Klatovech přebor škol ve stolním tenisu. Eliška Čížková z primy A a Andrea Hnojská z tercie B bez prohry prošly celou soutěží a odnesly si zlatou medaili.