Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SMIK 2017 - SOUTĚŽ MLADÝCH INFORMATIKŮ KLATOVY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

SMIK 2017 - Soutěž mladých informatiků Klatovy

 

Ve středu 8. února 2017 se na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech uskutečnil 1. ročník regionální soutěže v informatice určené pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Soutěž pořádalo Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Klatovy a společnosti KINETIC KT spol. s r.o. Klatovy.

Do tří počítačových učeben dorazilo 34 studentů a studentek ze škol, které jsou známy tradičně výbornou úrovní výuky informatiky. Kromě klatovského a sušického gymnázia se jedná o ZŠ Tolstého v Klatovech, Masarykovu ZŠ v Klatovech, ZŠ Plánická Klatovy, ZŠ Plánice, ZŠ T.G. Masaryka Sušice, ZŠ Komenského Horažďovice.

Studenty čekalo prověření jejich orientace na trhu výpočetní techniky, otestování schopností při vyhledávání na Internetu, test práce v textovém editoru MS Word a tabulkovém editoru MS Excel. Všichni studenti dosáhli velmi dobrých výsledů.

První patnáctka nejlepších:

Pořadí

Příjmení

Jméno

Škola

Třída

Celkem
bodů

1

Kislinger

Jakub

Gymnázium Klatovy

V4A

50

2

Nováček

Tomáš

Gymnázium Klatovy

V3A

47

3

Hajčiar

Michael

Gymnázium Klatovy

V3A

46

4

Baxa

Adam

Gymnázium Klatovy

V4B

42

5

Baumruk

Tomáš

ZŠ Tolstého Klatovy

9. A

41

5

Černá

Aneta

Gymnázium Klatovy

V4B

41

7

Chlan

Matěj

ZŠ Komenského Horažďovice

9. třída

40

8

Slavík

Ondřej

ZŠ Komenského Horažďovice

8. A

39

9

Pressl

Štěpán

Gymnázium Klatovy

V4A

36

10

Maňhal

Vojtěch

ZŠ Plánice

8. třída

35

10

Vintr

Roman

ZŠ T.G. Masaryka Sušice

9. B

35

12

Toman

Jakub

ZŠ Tolstého Klatovy

9. A

34

13

Hošťálek

František

ZŠ Plánice

9. třída

33

14

Šafandová

Tereza

ZŠ Komenského Horažďovice

9. B

32

15

Kunc

Jakub

Masarykova ZŠ Klatovy

9. B

31

+ dalších 19 studentů


Poukaz na nákup počítačového vybavení v prodejně společnosti Kinetic KT Klatovy získává Jakub Kislinger, Tomáš Nováček, Michael Haičiar a také nejlepší student ze ZŠ Tomáš Baumruk.

Ceny budou předány koncem února.
Gratulujeme.