Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLNÍ KOLA MATEMATICKÝCH SOUTĚŽÍ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Školní kola matematických soutěží

Studenti vyššího gymnázia plnili úkoly domácího a školního kola matematické olympiády. V kategorii A byla nejlepší Klára Cihlářová ze septimy B, která je i úspěšnou řešitelkou. Na dalších místech v této kategorii se umístili Alena Žižková, Jana Marie Matějková a Michal Převrátil. V kategorii B byla nejlepší Miroslava Sloupová. Těsně za ní se umístili další úspěšní řešitelé Šárka Bělochová a Přemysl Hovorka (všichni ze sexty B). Nejvíce obsazená byla kategorie C. Úspěšnými řešiteli jsou Richard Váňa, Adéla Kaisrová, Eva Tichá a Tomáš Hurdzan.

 

Studenti nižšího gymnázia řešili úlohy školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Školního kola se zúčastnila většina studentů z primy (26) a ze sekundy (30). Z tercií soutěžilo 25 studentů. Úspěšnými řešiteli se ve svých kategoriích stali primáni Lenka Drudíková, Jan Potužník, Klára Cábová, Jan Chaloupka, Vladimíra Jiříčková a Kateřina Kubová. Nejlepší studenti ze sekundy jsou Václav Řeřicha, Tomáš Hálek, Jakub Mazán a Ondřej Nováček. Úspěšní řešitelé jsou také studenti Nguyen Hoang Long, Jan Mertl, Tomáš Nováček a Xuan my Le z tercie A.