Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : REKONSTRUKCE TĚLOVÝCHOVNÝCH PROSTOR DOKONČENA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Rekonstrukce tělovýchovných prostor dokončena

 

V dubnu skončila další etapa rekonstrukce venkovních sportovních prostor. Po vybudování atletické dráhy a sektorů pro skok daleký a vysoký v loňském roce byla dokončena přestavba školních hřišť. Víceúčelové hřiště ve střední části dostalo nový povrch, takže umožňuje provozovat různé sporty (např. fotbal, volejbal, házená, basketbal, tenis, softbal a jiné). Kolem hřiště bylo vybudováno nové dřevěné hrazení a opravy se dočkaly i obvodové sítě. Na místě horních travnatých hřišť vznikly dva kurty s tartanovým povrchem a další menší víceúčelové hřiště s umělou trávou. Novinkou je sektor pro vrh koulí v dosud nevyužitém prostoru mezi hřištěm a dálkařským doskočištěm. Celý areál byl také nově oplocen. Nová sportoviště umožní zlepšit kvalitu školní TV a zvýší také možnosti zájmové tělovýchovy v rámci školního sportovního klubu. Po předchozích rekonstrukcích vnitřních prostor a zázemí pro žáky (šatny, sprchy a toalety) získala naše škola výborné prostorové vybavení umožňující moderní a pestrou výuku tělesné výchovy atraktivní pro všechny studenty.  

 

 

Fotografie z přestavby si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.