Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝKOP – ROZLOUČENÍ S MATURANTY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

VÝKOP – rozloučení s maturanty

 

V pátek 28. 4. 2017 se na naší škole konal již tradiční „VÝKOP“ – rozloučení s maturanty. Studenti čtvrtých ročníků a oktáv převzali svá vysvědčení a nastoupili na tzv. „svatý týden“.

Po předání vysvědčení studentům a jejich rozloučení s vyučujícími si každá z tříd maturantů připravila rituál předání „maturantského žezla“ studentům třetích ročníků a septim.

 

Přestože bláznivé dubnové počasí moc této oslavě, která nově probíhala na školní zahradě, moc nepřálo, nakonec se našla chvíle, kdy nepršelo a celá ceremonie mohla zdárně proběhnout.

Nově nastavená pravidla pro průběh těchto oslav výrazně posunula formu i průběh celé této akce k důstojné formě, která se (jak doufáme) bude v dalších letech ještě navyšovat.

(mpanoš)

 Videoklip