Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : POSLEDNÍ TRÉNINK SOFTBALOVÉHO KROUŽKU V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Školní sportovní klub
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Poslední trénink softbalového kroužku v tomto školním roce

Od středy 17. 5. 2017 opět pokračuje činnost našeho softbalového kroužku. Na školním hřišti se scházíme každou středu od 14:30 do 16 hodin. Srdečně zveme všechny zájemce o tento sport, doporučujeme kromě sportovního oblečení též čepici s kšiltem, popř. sluneční brýle. Softbalovou výzbroj zapůjčíme.Kroužek je určen pro chlapce a děvčata ve věku od 11 do 18 let.

Informace o softbalového kroužku