Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : EVROPA VE ŠKOLE – LITERÁRNÍ ČÁST

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Evropa ve škole – literární část

Evropa ve škole – literární část

1.místo v ústředním kole a dvě první místa v krajském kole

Z letošních našich pěti literárních prací, které postoupily do krajského kola, byly dvě oceněny prvními místy – ve 3.kategorii Petra Löffelmanová 1.A a ve 4.kategorii Sára Kaletová OKB. Čestné uznání získali také Marie Tomšíková a Václav Kropáček.

V ústředním kole (celostátním) pak Sára Kaletová ve své kategorii zvítězila. Srdečně blahopřejeme.