Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA ADAPTAČNÍM KURZEM PRIMY A

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za adaptačním kurzem primy A

Druhý školní den čekal nové primány seznamovací program plný her.

První dávku seznamovaček absolvovali ráno ve škole před odjezdem vlaku. Druhá dávka her je čekala na cestě z nemilkovského nádraží do Velhartic a třetí po obědě na hřišti ve Velharticích.

Počasí nám přálo , takže jsme den mohli zakončit zmrzlinou a poté se unaveni, ale plni zážitků, vrátit autobusem do Klatov.

Text a foto: Eva Kislingerová