Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fyzikální olympiáda ve školním roce 2017/2018

Zadání s úkoly pro fyzikální olympiádu naleznete bud' přímo na stránkách olympiády - http://fyzikalniolympiada.cz/ nebo také na google-disku FO-2017-18. Na tomto disku se nachází zadání pro každou kategorii dvakrát. Je-li za názvem kategorie připojeno book, jedná se o seskládanou brožurku, kterou je potřeba tisknout oboustranně. Současně jsou na disku studijní materiály pro kategorie A - D.