Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KURS NĚMČINY PRO VEŘEJNOST

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Kurs němčiny pro veřejnost

Gymnázium Klatovy i v letošním roce nabízí kurs němčiny pro veřejnost

Máte chuť osvěžit si / zopakovat / doplnit znalosti němčiny? Potřebujete případně získat certifikát osvědčující znalost / připravit se na některou ze zkoušek z němčiny?

Srdečně zveme do našeho kursu němčiny pro veřejnost!

Úvodní schůzka zájemců o (opakovací / přípravný) kurs němčiny
pro mírně pokročilé

se koná ve čtvrtek 5. 10. v 17:30 hodin v budově školy, v učebně S15
proti hlavnímu vchodu (volební místnost).

Na místě upřesníme přání a představy zájemců a možnosti školy ohledně úrovně, náplně kursu, termínu a času konání, ceny apod.

Srdečně zve a na zájemce se těší
Mgr. Michaela Šléglová

Případné dotazy, nejasnosti, nebo i projevení zájmu rovněž e-mailem: msleglova@gymkt.cz