Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ROTARY KLUB KLATOVY: ROČNÍ VÝMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Rotary klub Klatovy: roční výměna středoškolských studentů

Mezi nejvýznamnější programy Rotary International zaměřené na rozšíření vzdělání, znalostí a zkušeností mládeže patří roční výměna středoškolských studentů. Je to kulturní a vzdělávací program, v jehož rámci student navštěvuje školu a žije ve 2 – 4 rodinách v hostitelské zemi. Jedná se o výměnný pobyt, což znamená, že student pobývá rok v zahraničí, a naopak zahraniční student zase rok v Česku.

Programu se mohou zúčastnit středoškolští studenti ve věku 15 – 18,5 (výjimečně 19) let. Studenti během svého pobytu poznávají jinou kulturu, jiné názory, jiný školní systém, získávají zkušenosti, rozšiřují si obzory, významným způsobem posilují svoji osobnost a samostatnost. Naučení se jazyku hostitelské země je prostředkem, nikoliv hlavním cílem pobytu. Studenti při svém pobytu získají přátele na celý život nejen mezi svými vrstevníky, ale i v hostitelských rodinách.

Základní charakteristika:

· Určeno pro studenty ve věku 15-18,5 let (USA do 18 let)

· Jednoroční kulturní a akademická výměna – povinná školní docházka – jedna škola

· Pobyt minimálně ve 2, zpravidla ve 3 hostitelských rodinách

· Země: USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Finsko, Francie, Chile, Indie, Indonésie, Island, Japonsko, Kolumbie, Jižní Afrika, Jižní Korea, Mexiko, Německo, Norsko, Nový Zéland, Paraguay, Peru, Rusko, Švédsko, Taiwan, Thajsko, Turecko

Student, většinou po absolvování prvého nebo druhého ročníku střední školy, je na základě reciprocity klubem vyslán do zahraničí, a vysílající klub po dobu jednoho školního roku naopak hostují studenta zahraničního.

Klub studenta vybírá a doporučuje. Student je reprezentantem rodiny, klubu a ČR. Rotary studentovi garantuje bezpečnost pobytu.

Ve všech státech hostitelský klub zodpovídá za:

  • Výběr hostitelské rodiny, jejich informovanost a proškolení
  • Kontakt se školou, kterou bude student navštěvovat
  • Kontakt s rodinami a studenty
  • Poskytování kapesného (až 100 USD/měs., pro zahraničního studenta v ČR 1.800,- Kč/měs.)
  • Zajištění účasti na instruktážních setkáních studentů, saka, vizitky
  • Pořádání a úhradu akcí Inbound studentů

Finanční náklady:

Poplatek vysílajícímu distriktu 60.950,- Kč

Letenka dle destinace

Pojištění cca 18.000,- Kč

Poskytnuté kapesné přijímajícím klubem - 20.000,- Kč

Vybavení na cestu (kapesné od rodičů) ???

Vratka po účasti na Rebound meetingu - 2.650,- Kč

Celkové náklady 56.300,- Kč + letenka

Časový plán:

• do 31.10.2017 přihlašování studentů

• 5.11.2017 instruktážní mítink I. - základní informace pro studenty a rodiče (Třebíč)

• 24.11. až 26.11.2017 instruktážní mítink II. - distriktní výběr studentů (Kroměříž)

• do 19.11.2017 úhrada distriktního poplatku

• 31.5. až 3.6.2018 Instruktážní mítink III. - in+outbounds (Křižanov)

• červen-červenec 2018 letenky, víza

• srpen 2018 odlet českých studentů (outbounds)

Detailní informace (včetně blogů studentů) získáte na webových stránkách http://www.rye2240.org

Uzávěrka přihlášek na roční výměny: 31.10.2017

Kontakt:

Ing. Josef Rubáš
Youth Exchange Officer
Rotary klub Klatovy

tel: +420 376 331 610
mobil: +420 603 805 401
e-mail: josef.rubas@rotary2240.org