Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NORMANDIE - BRETAŇ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Normandie - Bretaň

 

Ještě nevyprchaly všechny vzpomínky z výměnného pobytu v Poligny a už se další skupina francouzštinářů vydala znovu do Francie. A protože chceme poznávat i jiné francouzské regiony než Franche – Comté nebo Paříž, vydali jsme se tentokrát až do Normandie a Bretaně.

Každý den poznávacího zájezdu v nás zanechal mnoho zážitků. U megalitů v Carnaku jsme poznali historii pravěku, v Rouenu, Honfleur nebo Bayeux zase historii středověku, na plážích Normandie i historii zcela nedávnou. Po celé dny jsme vstřebávali Francii současnou, nezanedbatelný byl kontakt se živou francouzštinou.

Není možné doložit všechny fotografie, každý z účastníků jich má opravdu mnoho.

Pro ukázku jsou zde alespoň ty, které nádherně zpracovala paní Šimáčková: