Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PODZIMNÍ SPORTOVNÍ KURZ 2018

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Podzimní sportovní kurz 2018


V říjnu 2018 uspořádala komise TV Gymnázia Klatovy další sportovní kurz zaměřený na výchovu ke zdravému způsobu života. Akce je určena pro žáky tercií a kvart a jejím hlavním posláním je rozvíjení pozitivního vztahu k různým pohybovým aktivitám a seznámení se zásadami aktivního životního stylu. Ve dnech 8. – 12. 10. se 25 studentů naší školy zúčastnilo sportovního pobytu na Srní. V čistém prostředí Národního parku Šumava strávili týden naplněný turistikou a hrami v přírodě, kondičním a zdravotním cvičením, plaváním a sportovními hrami. Program byl doplněn o přednášky a besedy s různou tématikou. I díky vynikajícímu počasí se kurz velmi vydařil a všichni účastníci se vraceli domů velmi spokojeni.                                                                                                                                Připravil Roman Sedláček