Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BOBŘÍK INFORMATIKY 2017

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Bobřík informatiky 2017

Bobřík informatiky je mezinárodní soutěž, které se každoročně zúčastní asi 50 států světa. Letošní, již 10. ročník soutěže se uskutečnil ve dnech 6. – 15. 11. 2017. V 624 školách soutěžilo více než 74 tisíc žáků a studentů. V tomto roce se do soutěže opět zapojila i naše škola.

Cílem soutěže je podpora informatiky a s ní souvisejících oborů. Děti by měli využívat dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné pro zvládnutí a pochopení moderních technologií. Soutěžní otázky se liší svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení. Tematicky je možné je rozdělit do oblastí:

· algoritmizace a programování,

· porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům,

· řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky),

· digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií.

V národních kolech soutěže jsou využity otázky a úkoly vlastní, mnoho otázek je vzato z jiných zemí.

Soutěžilo 172 studentů z naší školy v několika kategoriích. Některé třídy využily pro soutěž hodinu informatiky, část soutěžících věnovala soutěži svůj volný čas. 40 % našich studentů se zařadilo mezi úspěšné řešitele. Nejlepších výsledků dosáhli Ondřej Nováček, Alžběta Kunešová, Bára Škabradová z tercie A a Jana Hamplová z tercie B, kdy každý chyboval pouze v jediném úkolu. 

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.