Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLNÍ KOLO ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Školní kolo astronomické olympiády

Dne 21. 11. 2017 se na naší škole uskutečnilo školní kolo tradiční astronomické olympiády. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, prima se sekundou  v kategorii GH a tercie s kvartami v kategorii EF.  Mezi mladšími si postup do krajského kola zajistilo všech sedm účastníků, mezi staršími byla úspěšnost nižší a do dále postupuje pouze šest účastníků ze 13.

Nejúspěšnější v mladších žácích:

1. – 2. místo – Drudíková Lenka, Hášová Barbora (obě V2.A)
3. – 4. místo – Matušková Klára (V2.A), Šlégl Michal (V1.A)

Dalšími účastníky byli:  Paleček Tomáš (V2.A), Agáta Anna Štěpánová (V1.A), Julie Marie Vladařová (V1.A).

Nejúspěšnější ve starších žácích:

1. místo – Šlégl Jiří (V4.A)
2. – 3. místo – Kučera Kristián (V3.A), Mertl Jan (V4.A)
4. místo – Bošek Pavel (V4.A)

Dalšími postupujícími do krajského kola: Nováček Ondřej (V3.A), Soukup Jan James (V3.B).

Dalšími účastníky byli: Bytel Radek (V4.A), Hamplová Jana (V3.B), Novotný Vojtěch (V3.B), Pham Vašek (V4.A), Nováček Tomáš (V4.A), Váňa David (V3.B), Turhober Denis (V3.B)

 Všem jmenovaným děkuji za účast.

Připravil: Skřivan