Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH NAŠEHO STUDENTA V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch našeho studenta v Logické olympiádě

Tato soutěž je pořádaná organizací Mensa. V letošním 10. ročníku soutěže zvítězil v celostátním kole v kategorii C náš student QA Jakub Kislinger. Jeho vítězství je o to cennější, pokud víme, že letos bylo do soutěže zaregistrováno 61 284 soutěžících.

Finále se skládalo z několika modulů, vedle klasického testu to byly například promítané úkoly, kde soutěžící hledali další dílek obrázkové skládačky nebo následující číslo v logické řadě. Dále následovaly např. hry zaměřené na paměť, prostorovou představivost či neverbální logiku.

 

 Výsledky finále kategorie C