Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Den otevřených dveří
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří

6. prosince 2017 proběhl tradiční Den otevřených dveří našeho gymnázia.

Těšil se značnému zájmu žáků 5., 7. i 9. tříd a jejich rodičů.

Všichni zájemci o budoucí studium dostali zevrubné informace o přijímacím řízení,náplni studia a o uplatnění našich absolventů. Za doprovodu našich studentů si mohli prohlédnout jednotlivá pracoviště školy, shlédnout zajímavé prezentace, ukázky a pokusy. Prioritou je moderní výuka s využitím digitálních technologií a důkladná jazyková příprava.

Prezentovány byly i mimovyučovací aktivity – nabídka kroužků, Školního klubu i Školního sportovního klubu.


Další fotografie naleznete zde…