Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÁNOČNÍ TURNAJ KARATE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vánoční turnaj karate


V sobotu se ve Frankfurtu nad Mohanem konal Vánoční turnaj Kyokushinkai karate s mezinárodní účastí. Sedmičlenná česká reprezentace, v níž byly i sestry Kottovy z naší školy, přivezla 7 medailí. Děvčata startovala v chlapecké kategorii, kde Klára vybojovala zlato a Eliška stříbro v kumite.