Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BEST IN ENGLISH 2017

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Best in English 2017

Konec listopadu se již tradičně nesl ve znamení soutěže Best in English, díky které mohou naši žáci porovnat své schopnosti v angličtině se svými vrstevníky z ČR i celého světa.

Z našich studentů se nejlépe umístila děvčata S. Köhnleinová ze septimy A se ziskem 91 bodů (193. v ČR, 620. na světě), L. Koláčková ze septimy A se ziskem 91 bodů (199. v ČR, 635. na světě) a A. Dirriglová z oktávy A se ziskem 90,5 bodu (236. v ČR, 731. na světě).

Celkově se do soutěže zapojilo v ČR 8152 a na celém světě dokonce 17612 žáků.

Velmi dobře si naši žáci vedli také v týmové soutěži škol, když v rámci ČR vybojovali 18. místo z 332 škol a v rámci světa 66. místo ze 729 škol.

Všem, kteří naši školu v soutěži reprezentovali, patří velký dík, protože dokázali perfektně zhodnotit a přetavit v úspěch společné úsilí své i svých vyučujících.