Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : INTERAKTIVNÍ PROGRAM O HUSITECH

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Interaktivní program o husitech

Ve čtvrtek 14. prosince jsme se zúčastnili přednášky o husitech. V přednáškovém sále klatovského muzea nás přivítal pan Libor Marek v tematickém kostýmu husity.

Přednáška byla velmi zajímavá a naučná. Dozvěděli jsme se plno nových informací o dějinách a postavách husitského hnutí. Pan Marek nám poutavě vyprávěl o hrdinech a bitvách husitských válek a jejich filmových ztvárněních. Mohli jsme vidět kuše a pušky a slyšet výstřely z nich.

Na konci přednášky složil z dobrovolníků tercií husitskou družinu a propůjčil jim husitské zbraně (kropáč, meč, řemdih ad.).

Program jsme si velmi užili a budeme se těšit na další.

Michaela Kortánová, Gabriela Bělochová, Aneta Kováčová a Klára Kučerová z tercie B