Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VYUČUJÍCÍ MATEMATIKY

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Matematika
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vyučující matematiky

Mgr. Karel Dvořák

Bc. Anna Jankovcová 

Mgr. Jitka Jarošíková

Mgr. Vladimíra Jílková

Mgr. Hana Kalivodová

RNDr. Eva Kislingerová

Mgr. Jaroslava Marešovská

RNDr. Miroslav Panoš, Ph. D.

Mgr. František Šanda

RNDr. Václav Skřivan

Mgr. Martina Vyoralová