Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STUDENTKA ŠÁRKA FAICOVÁ ÚSPĚŠNÁ V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI O ZLATÝ DIKTAFON

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Studentka Šárka Faicová úspěšná v celostátní soutěži O zlatý diktafon

Dne 2. března 2018 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze převzala studentka tercie A Šárka Faicová diplom a věcné ceny za 3. místo v celostátní soutěži O zlatý diktafon.

Soutěž se vyhlašuje jednou za dva roky a letos byly oceněny vedle vysokých škol jen jedna základní škola a dvě gymnázia.

Historikové sdružení České asociace orální historie ocenili Šárčin vyzrálý přístup k tématu zakládání jednotných zemědělských družstev v 50. letech 20. století na příkladu malé jihočeské vesnice. Cenu Šárka přebrala z rukou prof. Miroslava Vaňka, čestného předsedy sdružení, nestora české orální historie a absolventa klatovského gymnázia. Se studentkou a jejím pedagogickým doprovodem si pan profesor popovídal a zavzpomínal na studentská léta v Klatovech.

Regionálních stop v Akademii věd je více; u srdce zahřeje pohled na řadu portrétů jejích prvních tří předsedů, jež jsou umístěny na hlavním schodišti budovy: Josef Hlávka (architekt, mecenáš, ve funkci 1890-1908), Antonín Randa (právník, politik, ve funkci 1908-1914) a Karel Vrba (mineralog, ve funkci 1914-1922) - všichni absolvovali klatovské gymnázium a ve svých oborech dosáhli mimořádných úspěchů. Tradice nás Klatovany zavazuje!

Šárce za komisi dějepisu ještě jednou gratuluje

PhDr. David Franta