Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NAŠI BADMINTONISTÉ SE V KRAJI NEZTRATILI

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Naši badmintonisté se v kraji neztratili

V pondělí 29.3. 2018 se v Plzni na Slovanech konalo krajské finále soutěže středních a základních škol v badmintonu. 

 

 Naše družstvo ve složení Ondřej Matoušek, Michal Koranda, Jaroslav Majer, Aneta Kehartová a Aneta Podroužková získalo v silné konkurenci skvělé třetí místo.

 

V soutěži jednotlivců se na úžasném druhém místě umístila Aneta Kehartová. Blahopřejeme! 

Další fotografie z krajského finále naleznete zde...

                                                                                                                                           Připravil R. Sedláček