Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA 2018

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ekonomická olympiáda 2018

Ekonomická olympiáda je celostátní soutěž pro středoškoláky, pořádá jí Institut ekon.vzdělávání a ČNB. Cílem je vyhledávat mezi středoškoláky nejnadějnější budoucí ekonomy a podporovat je dále
v jejich rozvoji. Studenti mohou také vyhrát nejen hodnotné ceny, ale i účast na stážích.

 

 

Vynikajícího úspěchu dosáhl náš student David Bíško ze 4.A, který si druhým místem v krajském kole vybojoval postup do republikového finále, které se koná 21.6. 2018 v prostorách České národní banky v Praze. 

B L A H  O P Ř E J E M E !

                                                                                                                                                           R. Sedláček