Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKTOVÝ DEN 2018

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Projektový den 2018

Ve středu 4. dubna probíhal na Gymnáziu v Klatovech tradiční projektový den. Tentokrát byl zaměřen na problematiku hospodářství, ekonomiky – v různých souvislostech.

Pozvání k přednášce s besedou pro naše studenty přijali fundovaní odborníci. V jednotlivých sekcích byla rozebírána problematika hospodářského vývoje ČR, našeho zahraničního obchodu, získávání a zpracování surovin, otázky dopravy a jejího vývoje, služeb a cestovního ruchu, otázky finanční a měnové politiky. Velkému zájmu se těšila i sféra robotizace a automatizace, vzdělávání techniků pro budoucnost či vývoje hospodářství v našem regionu. Pozvali jsme také zástupce úspěšných podniků.

Přednášející oceňovali přípravu našich studentů a jejich zapojování do diskuze řadou zajímavých otázek.

Na závěr se studenti sešli opět ve svých třídách a předvedli a ohodnotili své krátké prezentace na téma vývoje hospodářství a společnosti v příštím čtvrtstoletí.

Název besedy

Besedující host

Očekávaný vývoj průmyslu v ČR a ve světě

Ing. Eduard Muřický
- náměstek ministra průmyslu a obchodu

Měnová politika v současnosti a budoucnosti, úloha ČNB, problematika eura

Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
- člen Bankovní rady ČNB
- vedoucí Katedry makroekonomie a ekonometrie Institutu ekonomických studií FSV UK
- národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Škoda Auto a jeho rozvoj

Ing. Oldřich Fiala
- manažer plánování Škoda Auto ČR
Mgr. Ondřej Tomšů, DiS.
- manažer prodeje Škoda Auto ČR

Mlékárna Madeta

Ing. Jan Teplý
- obchodní a marketingový ředitel a ředitel oddělení MTZ Madeta a. s.

Průmysl a hospodářství v Plzeňském kraji

Mgr. Radka Trylčová
- ředitelka Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje
- členka Rady Plzeňského kraje

Doprava jako klíčové ekonomické odvětví

Prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
- proděkan pro strategii a vnější vztahy Fakulty dopravní ČVUT
- zástupce vedoucího Ústavu aplikované informatiky v dopravě Fakulty dopravní ČVUT

Zahraniční obchod ČR

Ing. Vladimír Bärtl
- náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR

Cestovní ruch, jeho vývoj a role v ekonomice

Ing. Václav Stárek
- viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
- prezident Asociace hotelů a restaurací ČR

Stav a možný vývoj české ekonomiky

Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
- prorektor VŠE v Praze pro strategii
- vedoucí Katedry ekonomické statistiky VŠE

Význam a očekávané změny technického vzdělávání pro budoucnost

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph. D.
- proděkan pro rozvoj a legislativu FAV ZČU Plzeň
- emeritní děkan FAV ZČU

Robotizace a automatizace – technické a společenské souvislosti

Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
- zástupce ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky
- vedoucí Centra strojového vnímání ČVUT

Současné a budoucí energetické zdroje

Ing. Ladislav Štěpánek
- ředitel divize klasické energetiky ČEZ

Klíčová úloha surovin u nás a ve světě

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
- prorektor VŠCHT Praha pro strategii a rozvoj
- předseda Rady vysokých škol

 

Fotogalerii z projektového dne naleznete zde...

Materiály z přednášek (zápisy, prezentace, video) zde…
(postupně doplňováno - dostupné pouze pro studenty gymnázia)