Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ANIČKA: V DOBROVOLNICTVÍ HLEDÁM ODREAGOVÁNÍ A RELAX

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Anička: V dobrovolnictví hledám odreagování a relax

Studentka 4. B Anna Marie Mikulecká se zapojila do mezinárodního programu DofE (cena vévody z Edinburghu) a v mnohých jeho součástech je velmi úspěšná. 

Program DofE dokonce uveřejnil na svých stránkách interview, ve kterém hovoří (nejen) o svojí účasti v programu.

Čtěte zde…